7 MES to nowoczesne oprogramowanie informatyczne do zarządzania zakładami przetwórstwa mięsnego i ubojniami. Umożliwia pełną śledzeniowość, precyzyjny kontroling, tworzenie kalkulacji rozbiorowych. Zapewnia wzrost wydajności i jakości produkcji. Wybierany przez liderów sektora mięsnego!

Oprogramowanie "Ubój 7 MES"

Program IT do zarządzania linią ubojową 

Moduł „Ubój” oprogramowania informatycznego 7 MES to sprawdzona funkcjonalność pozwalająca efektywnie zarządzać linią ubojową w zakładzie mięsnym. Dedykowana dla zakładów mięsnych prowadzących ubój bydła, trzody chlewnej, drobiu, koni.

Autorski program IT wraz ze wspierającą infrastrukturą informatyczną [czytniki RFID, urządzenia do badania mięsności, skanery, terminale, termometry] umożliwia ubojni zautomatyzowaną obsługę wszystkich procesów ubojowych [m.in. klasyfikację mięsności wg WBC, pomiar wagi poubojowej, rejestracja temperatur, generowanie zestawień poubojowych], wydania ćwierci, półtusz na rozbiór [gospodarka magazynowa i planistyka] oraz rozliczeniem zobowiązań na rzecz hodowców zwierząt hodowlanych [kontrolling].  

Użytkownik może rejestrować  w systemie 7 MES min. następujące dane:

 • numer ubojowy
 • datę uboju sztuki
 • numer uboju
 • numer zmiany
 • partia ubojowa
 • mięsność
 • temperaturę mięsa 
 • klasa mięsności
 • klasa handlowa
 • waga wbc sztuki
 • liczba półtusz
 • liczba uwag ubojowych
 • ID sztuki
 • typ rozliczenia
 • typ wagi
 • numer stada
 • numer stada macierzystego
 • uwaga konfiskaty płatnej
 • waga konfiskaty niepłatnej
 • ewidencja ubijanych sztuk  z zachowaniem śledzeniowości

 

  Więcej informacji? Przejdź do wybranego oprogramowania sektorowego!

                

algorithms of success

webocn comarch radwag citrix2 Microsoft Gold Application SAP Partner Edge Veeam nowe QNAP mcafee bizerba Juniper T-Systems HP IBM VMWare